VRAAG NU EEN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE
24 / 24 u Service
& Reparaties

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn we bijzonder waakzaam met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens en doen we ons best om u het hoogste niveau van vertrouwelijkheid en service te garanderen.
 
Hierna vindt u de details over de maatregelen die we nemen.


 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonlijke gegevens is:
 
PORTOMATIC BV 
Tollaan 91  
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe 
Bedrijfsnummer: 0438 043 981 
 
Voor alle vragen in verband met uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen op
privacy@portomatic.be

 

Wanneer en waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

We zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken voor de volgende doeleinden:
 • om te reageren op uw verzoeken om offertes, contact of informatie;
 • om de door ons gesloten akkoorden uit te voeren en te controleren;
 • om het opvolgen van onze commerciële relatie te verzekeren;
 • om u een optimale navigatie op onze website te bieden;
 • om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen.

Uw persoonlijke gegevens worden, afhankelijk van het geval, verwerkt op basis van:
 • uw toestemming;
 • een contractuele of pre-contractuele relatie;
 • een wettelijke verplichting.
 
Daarnaast informeren wij u over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens via een e-mail na het verzamelen van deze gegevens.
 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 
Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 
Als klant of leverancier:
 • We bewaren uw gegevens voor de duur van onze commerciële relatie en om juridische redenen tot 10 jaar na het einde ervan.
 
Als u geen klant bent:
 • Uw persoonlijke gegevens worden 3 jaar bewaard na ons laatste contact (of 5 jaar als we een offerte hebben opgesteld).
 • Uw informatie wordt nooit verkocht of doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
 
 
Welke rechten hebt u?
 
In toepassing van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u de volgende rechten:
 • toegang tot uw gegevens;
 • rectificatie van uw gegevens in geval van fouten of onnauwkeurigheden;
 • intrekking van uw toestemming;
 • of, in bepaalde gevallen, het wissen van uw gegevens.
 
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u:
 • een e-mail sturen naar privacy@portomatic.be
 • ofwel een brief sturen aan Portomatic BV Tollaan 91 1932 Sint-Stevens-Woluwe  
met uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer en de reden van uw verzoek.
Wij zullen zo snel mogelijk reageren. 
 
 
Wie heeft toegang tot deze informatie?

Uw gegevens worden verwerkt door ons bedrijf (zie het gedeelte over de gegevensbeheerder hierboven).
 
Afhankelijk van de betreffende verwerking, worden uw gegevens beheerd door onze interne diensten of door onze technische toeleveranciers, die zelf onderworpen zijn aan versterkte verplichtingen inzake beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens.
 
Wij zullen uw persoonlijke gegevens in geen geval verkopen of verhuren.
 
Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.
 
 
Servers, website en cookies:
 
Onze servers zijn beveiligd en bevinden zich in Europa.
 
Onze website maakt geen gebruik van cookies specifiek voor marketing of reclame. Degene die we gebruiken zijn enkel bedoeld om u de best mogelijke ervaring te bieden.
 
Wij herinneren u er in ieder geval aan dat u zich kunt verzetten tegen het plaatsen van cookies door uw browser te configureren.
 
  
Wat te doen bij klachten? 
 
Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
privacy@portomatic.be 
 
Als u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  
 
Aanpassing
 
Houd er rekening mee dat deze privacy-pagina te allen tijde door Portomatic BV kan worden gewijzigd of aangevuld, met name met het oog op de naleving van wettelijke, regelgevende of technologische ontwikkelingen.  
 
In een dergelijk geval wordt de datum van de update duidelijk onderaan deze pagina vermeld. 
 

Laatste update: maart 2020